Phạm vi hỗ trợ tại nhà

Bộ dụng cụ trợ giúp tại nhà được thiết kế để linh hoạt cho người già & người tàn tật và có thể được kết hợp để tạo ra nhiều cách sắp xếp đa dạng cho các ứng dụng đường ray trong nhà.

Chất liệu: Nylon đầy thủy tinh
Màu: Trắng và Ngà hạnh nhân