Rest-Ezy Back Rests

Rest-Ezy Back Rests được thiết kế công thái học cho sức mạnh và dễ dàng lắp đặt.Thích hợp để sử dụng với bộ Combo đường sắt.

Chất liệu : 304
Thích hợp cho tay vịn 38mm