Tham quan nhà máy

Phòng thí nghiệm quốc gia:

Phòng thí nghiệm Shenma Thượng Hải và nhà máy sản xuất chất dẻo sửa đổi thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chung Thượng Hải, được thành lập bởi Đại học Giao thông Thượng Hải, Chính quyền nhân dân thành phố Bình Định Sơn và Tập đoàn Pingmei Shenma của Trung Quốc. Tập đoàn phát triển tiến bộ công nghệ và khuyến công trong lĩnh vực vật liệu nylon mới, đồng thời hỗ trợ khách hàng đáp ứng nhu cầu cao hơn và tạo ra giá trị bằng đổi mới công nghệ sản xuất khoa học.

Phòng thí nghiệm:

Laboratory1
Laboratory2
Laboratory4

Nhà máy Shenma:

Shenma-Factory-4
Shenma-Factory-5
Shenma-Factory-3
Shenma-Factory-1
Shenma-Factory-2