Ống mềm

Mở rộng thời gian tắm của bạn với vòi tắm chất lượng hàng đầu của chúng tôi.Các vòi sen thiết thực và bền này được sử dụng như một phần của việc kết hợp với vòi hoa sen cầm tay để xây dựng tính hữu dụng cho nhà vệ sinh của bạn và mang lại cho bạn khả năng thích ứng cao hơn trong khi tắm.